Bømlo kommune

Ikke fra Bømlo kommune?

Informasjon

Abonner på denne bloggen

Velkommen

Velkommen til it's learning for Bømlo kommune.Viktig informasjon:


Ny innloggingsside

I samband med innføring av FEIDE er det ny innloggingsside, som du finn på denne adressa:
https://bomlo.itslearning.com/eloginElevar vil ikkje ha tilgang til It's Learning før etter skulestart fordi alle elevar skal få nytt brukarnamn og passord.
Alle elevar får tildelt eit passord for innlogging på skulemaskin for første gang, men dette passordet må endrast med det same du har logga inn.

Innlogging: Viss du har gløymt passord; ta kontakt med systemansvarleg på skulen din.

Lærarar brukar innloggingsadressa over. Innloggingsdetaljar er det same som til kommunal epost/skulemaskin.

Rektor på kvar skule har tilgang til å endra passord for lærar.

Administrator loggar inn på denne sida slik som tidlegare (http://www.itslearning.com) og med same brukarnamn og passord som tidlegare.Passord
skal innehalda minimum 6 karakterar og vera ei blanding av store og små bokstavar og tal. Passordet må ikkje vera slik at det er enkelt for andre å gjetta seg til. Passordet kan heller ikkje innehalda elev/lærar sitt namn.25.07.2012 12:10